آموزش ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier

فایل-آموزش-گام-به-گام-و-مرحله-ای-ارسال-مقاله-isi-به-ناشر-elsevierفایل آموزشی گام به گام و مرحله ای ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier در قالب PDF .کاملترین راهنمای ارسال مقاله ISI شامل ۹۳ اسلا ید در قالب Power point که بصورت PDF تنظیم شده است.دانلود فایل 

مقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور

مقاله-الگوی-کاشت-مناسب-در-اراضی-شورمقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 13 صفحه آماده شده است . مشاهده سرفصلها و دانلود :دانلود فایل


مقاله ای در مورد تولید و پرورش کیوی

مقاله-ای-در-مورد-تولید-و-پرورش-کیویدانلود مقاله ای در مورد تولید و پرورش کیوی ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 50 صفحه آماده شده است . مشاهده سرفصل مطالب و دانلود :دانلود فایل


مقاله ای در مورد آفات مرکبات

مقاله-ای-در-مورد-آفات-مرکباتمقاله ای در مورد آفات مرکبات ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 50 صفحه آماده شده است .دانلود فایل


مقاله ای درباره اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی خاک

مقاله-ای-در-مورد-اثر-فرسایش-آبی-در-کاهش-حاصلخیزی-خاکمقاله ای در مورد اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی خاک ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 50 صفحه آماده شده است .دانلود فایل


دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی 


دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل116

فهرست

عنوان                                                          صفحه

بخش اول: سم شناسی...............................

مقدمه..........................................

تاریخچه.........................................

طبقه بندی سموم..................................

نامهای سموم.....................................

غلظت به کار رفته و آزمایشهای اولیه در سم شناسی.

فرمولاسیون سموم..................................

ترکیبات مهم استعمالی در فرمولاسیون...............

تعاریف مهم در سم شناسی ........................

خانواده های شیمیایی سموم........................

ارگانوفسفره ها.................................

پایروتروئیدها..................................

کار با مات ها، دی نیتروفنل و دی تیو کاربامات ها

ترکیبات آلی لکره................................

روغن ها .......................................

آنتی بیوتیک ها..................................

ایزو تیوسیانات ها، بنزیمیدازول ها و ترکیبات بنزنی...

اکسانتئینها و تری آزول ها......................

ترکیبات معدنی، قارچ کش های استروئید، نیکوتین.....

سایر ترکیبات ..................................

بخش دوم: گزارش کارآموزی در بخش آفت کش ها.........

مقدمه .........................................

تاریخچه، اهداف و بخشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی   

آزمایشگاه باقیمانده سم.........................

بخش مایکوتوکسین ها...............................

بخش مقاومت آفات و سم پاشی.......................

بخش سنتزفرمون...................................

فرمون- کاربردها، تله ها و روند کاری آزمایشگاه .

سنتزفرومون ها .................................

آزمایشگاه  استخراج و عصاره گیره.................

بازدید از آزمایشگاه ...........................

FAO واقع در بخش و منابع ........................

منابع   

دانلود 
گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی


ترجمه مقاله اثر فشار بالایی همگن (HPH) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی : وابسته به زمان و حالت برشی پایدار ؛ یک مقاله خوب ترجمه شده برای رشته مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی است که در 25 صفحه ترجمهشده و برای دانلود قرار گرفته است.   Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological properties of tomato juice: Time-dependent and steady-state shear – 2012 چکیده : فشار همگن بالا (HPH) یک تکنولوژی غیر حرارتی است که به طور گسترده ای است که به عنوان یک مورد جزئی مطالعه شده و ...

ترجمه مقاله اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار ؛ مقاله ای خوب برای رشته کشاورزی و صنایع غذایی است که برای دانلود شما در 23 صفحه ترجمه شده است .   چکیده : فشار همگن بالا (HPH) یک تکنولوژی غیر حرارت است به عنوان جزئی یا کلی برای پردازش مواد غذایی پیشنهاد شده است. اگر چه اثرات آن بر غیر فعال کردن میکروبها بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات رئولوژیکی در محصولات میوه ای نیاز به توصیف بیشتر دارد. کار حاضر اثر HPH را تا 150 مگا پاسکال در ...

دانلود ترجمه مقاله روند خشک کردن ماکرویو تفاله گوجه فرنگی : اثر از دست دادن آب اسمزی ؛ مقاله ای خوب برای رشته کشاورزی و صنایع غذایی است که برای دانلود شما در 24 صفحه ترجمه شده است .   چکیده: تولید رب گوجه فررنگی مقادیر عظیمی از تفاله ی گوجه فرنگی که محصول زائد هستند. مقدار زیادی از زباله ی تفاله تبدیل شدن به یک مشکل زیست محیطی جدی  واتلاف منابع است. در این کار، یک مطالعه در خشک کردن مایکروویو از تفاله گوجه فرنگی و اثر از دست دادن آب اسمزی با استفاده از کلرید سدیم را برای هدف ت ...

ترجمه مقاله اثر فشار همگن بالا بر روی خواص رئولوژیکی گوجه فرنگی

ترجمه اثر فشار همگن بالا بر روی خواص رئولوژیکی گوجه فرنگی

ترجمه مقاله انگلیسی


Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological properties
of tomato juice: Viscoelastic properties and the Cox–Merz rule


اثر فشار همگن بالا(HPH) بر روی خواص رئولوژیکی گوجه فرنگی : خواص ویسکوالاستیک و نقش کاکس- مرزتعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه


  مقدمه 
خصوصیات رئولوژی مواد غذایی برای طراحی عملیات واحد، بهینه سازی فرایند وکیفیت بالای محصول مهم است. (ایبارز و باربوس 2003) (و چانواز و رائو1999) از نقطه نظر مهندسی منحنی جریان مداوم راه ارزشمندی برای توصیف رفتار رئولوژیک مایعات است. ( استف 1996) با این حال بسیاری از پدیده ها نمی تواند  به تنهایی توسط تابع ویسکوزیته توصیف شده و در نتیجه رفتار الاستیک نیز باید در نظر گرفته شود.( استاف1996) خواص ویسکوالاسیته در طراح و پیش بینی ثبات محصول بسیار مفید است. (ایبارز-باربوسا2003)علاوه بر این ویسکوالاستیک در محصولات ممکن است رفتار جالبی مانند وایزن برگ و اثرات آن داشته باشد بنابراین مطالعه و شرح خواص ویسکوالاستیک مواد غذایی مایع برای یک درک بهتر از رفتار خود در طول پردازش، ذخیره سازی و مصرف مهم است.
دانلود 
فایل
X